Oszczędzanie na emeryturę - IKE czy IKZE?

Bardzo często możemy natknąć się na informacje, według których polski system emerytalny mocno kuleje i nic nie zapowiada poprawy sytuacji. Każdy świadomy finansowo człowiek zastanowi się zatem co można zrobić, aby uniknąć znaczącego obniżenia standardu życia, kiedy osiągnie wiek emerytalny. W obecnych czasach instrumentów finansowych pozwalających oszczędzać z myślą o emeryturze jest naprawdę mnóstwo. Od indywidualnych sposobów na powiększanie majątku po wszystkie fundusze i temu podobne instrumenty. W tym arsenale znajdują się też dedykowane do oszczędzania na emeryturę konta IKE i IKZE. IKE to indywidualne konto emerytalne, a IKZE indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Mimo iż nazwy i cel przyświecający obu instrumentom są podobne, to one same są zupełnie inaczej działającymi instrumentami.

Co to jest indywidualne konto emerytalne?

IKE to produkt finansowy (a właściwie opakowanie dobrane do danego produktu) który pozwala na osiągnięcie sporych zysków w przyszłości. Wpłacając na swoje konto IKE środki finansowe, otrzymujemy bowiem nagrodę w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (wynosi on 19% od wypracowanych zysków). Z IKE może korzystać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, (w niektórych sytuacjach od 16 roku życia). Środki wpłacone na fundusz IKE na zawsze pozostają naszą własnością i nikt nie może nam tego odebrać (jak miało to miejsce na przykład w przypadku środków zgromadzonych w OFE). Wypłata zgromadzonych na koncie IKE pieniędzy może nastąpić w każdej chwili. Jednak aby zachować korzyści podatkowe, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy osiągnąć wiek 60 lat (lub 55 lat, jeśli mamy prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę) oraz spełnić przynajmniej jeden z dwóch dodatkowych warunków:

 • wpłaty na konto IKE były dokonywane w przynajmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych;
 • ponad połowa wartości środków wpłaconych na IKE znajdzie się na nim na co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, a koniecznie będziemy musieli skorzystać z naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie IKE, to oczywiście możemy skorzystać z którejś z dwóch możliwości:

 • zwrot częściowy, który pozwala na kontynuację oszczędzania;
 • zwrot całkowity, który jednocześnie powoduje zamknięcie konta (nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć nowe konto IKE).

Należy się wtedy jednak liczyć, że od wypłaconej kwoty zapłacimy podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 procent.

IKE w pigułce

Najważniejsze fakty o IKE, które należy wiedzieć przed podjęciem decyzji o jego założeniu to:

 • IKE może otworzyć każdy, kto ukończy 18 rok życia (lub 16 w niektórych przypadkach);
 • KE są ograniczone rocznym limitem wpłat (wynosi on 300% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia);
 • IKE nie daje możliwości odliczenia wpłat od dochodu;
 • Środki z IKE można wypłacić częściowo lub w całości (jedyna konsekwencja to podatek Belki, jeśli nie zostaną spełnione jasno określone warunki);
 • Konto IKE jest kontem indywidualnym, co oznacza, że nie można go założyć wspólnie z rodzicem, dzieckiem czy współmałżonkiem;
 • Konto IKE zawiera prywatne środki finansowe, których nikt nie może nam zabrać, a co za tym idzie środki na tym koncie są dziedziczne i zwolnione z podatku od spadku i darowizny.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - znacznie szybsza (choć mniejsza) korzyść

Jeśli nie chcesz czekać do 60 roku życia (lub 55 jeśli masz prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę) aby stać się beneficjentem korzyści podatkowych, powinieneś rozważyć założenie konta IKZE. Jego podstawową cechą jest fakt, że środki wpłacone na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego pomniejszają nasz dochód za dany rok kalendarzowy, dzięki czemu zapłacimy mniejszy podatek PIT. Z IKZE, podobnie jak z IKE, może skorzystać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Również jak w przypadku IKE, tak i środki wpłacone na konto IKZE pozostają naszą własnością i nikt nie może nam ich odebrać. Wypłata środków może nastąpić w dowolnym momencie, jednak musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od wypłaconych środków. Aby zmaksymalizować korzyści należy spełnić jednocześnie dwa warunki:

 • ukończyć 65 rok życia;
 • dokonać wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

Wówczas zamiast podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 procent zarówno do wpłaconej sumy jak i wypracowanych zysków, zapłacimy zryczałtowany podatek w wysokości 10 procent. Należy też pamiętać, że otwierając konto IKZE nie mamy możliwości zwrotu częściowego. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji w przypadku konieczności wypłaty środków po kilku latach oszczędzania. Przy jednorazowej wypłacie środków istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wpadniemy w drugi próg podatkowy i trzeba będzie oddać fiskusowi aż 32 procent. 

IKZE w telegraficznym skrócie

Jeśli poważnie rozważasz założenie konta IKZE, warto abyś pamiętał/a o poniższych kwestiach:

 • zasady założenia konta są identyczne jak w przypadku konta IKE;
 • roczne wpłaty do IKZE ograniczone są limitem 120% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • wpłaty na IKZE możemy odliczyć od dochodu za dany rok kalendarzowy;
 • środki z IKZE można wypłacić jedynie w całości, co może okazać się swego rodzaju pułapką (ryzyko "wpadnięcia" w drugi próg podatkowy, gdyż wypłacone środki powiększą nasz dochód w danym roku kalendarzowym);
 • konto IKZE również jest kontem indywidualnym (brak możliwości założenia z którymkolwiek członkiem rodziny) i podobnie jak środki na koncie IKE, pieniądze zgromadzone na rachunku IKZE są dziedziczne. Należy jednak pamiętać że odziedziczone środki podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną 10 procentową stawką.

IKE czy IKZE? Co wybrać?

Na tak postawione pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Oba rozwiązania mają swoje zalety jak i słabe strony. Rozważanie które z rozwiązań jest lepsze można uznać za temat na poważną pracę naukową. Z całą pewnością jednak warto mieć któreś z tych dwóch rozwiązań w swoim portfelu inwestycyjnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć zarówno konto IKE jak i IKZE. Taką usługę oferuje na przykład fundusz Generali Investments, pozwalając na skuteczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę oraz pełną optymalizację podatkową na tym polu.

Produkty Generali Investments mają też zaletę, w postaci możliwości wyboru sposobu inwestowania, od bardzo zachowawczego, nastawionego na maksymalnie wysokie prawdopodobieństwo zysku (często kosztem wysokości zwrotu z inwestycji) po znacznie bardziej agresywne strategie oraz możliwość indywidualnego wyboru funduszy w portfelu inwestycyjnym.

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)