Rynek futures: jak działają kontrakty terminowe?

​Kontrakty terminowe, czyli futures, to jeden z wielu instrumentów pochodnych dostępnych dla inwestorów. Co warto wiedzieć na ich temat?

Kontrakty terminowe – co to jest?

Futures lub kontrakty terminowe należą do grupy tzw. instrumentów pochodnych, czyli instrumentów finansowych, których cena zależy od wartości innych aktywów, nazywanych bazowymi. Ich działanie opiera się na umowie między dwoma stronami, w ramach której ustala się cenę, termin i ilość zakupionych aktywów. Instrumentami bazowymi mogą być w tym przypadku m.in. akcje, surowce, waluty czy obligacje. Warto zaznaczyć, że obie strony są zobowiązane do wykonania kontraktu na określonych warunkach.

Jak działa rynek futures z perspektywy inwestora? Mechanizm funkcjonowania tego typu instrumentów jest dość prosty. Jeśli zajęliśmy pozycję długą, a w momencie wykonania kontraktu cena jest wyższa niż ustalona wartość, odnotowaliśmy zysk – w przeciwnym wypadku pozycja jest stratna. Możliwe jest również otwarcie pozycji krótkiej, czyli w zasadzie sprzedaż kontraktu. Wtedy mamy do czynienia z odwrotną sytuacją: zarabiamy wtedy, gdy cena aktywów bazowych spadła poniżej określonego pułapu. Co ważne, choć sama umowa ma ściśle wskazany termin wykonania, nie trzeba utrzymywać tej samej pozycji do samego końca – zamiast tego można sprzedać kontrakt innym inwestorom w ramach zwykłej transakcji giełdowej.

Gdzie inwestować w kontrakty terminowe?

Mimo że instrumenty pochodne pod wieloma względami różnią się od akcji, są one dostępne w standardowym obrocie na wielu giełdach z całego świata. Aby inwestować w rynek futures, wystarczy zatem konto u brokera. Symbole kontraktów terminowych na polskiej giełdzie rozpoczynają się od litery „F” i są sprzedawane oraz kupowane tak samo, jak akcje. Warto jednak zwrócić uwagę również na inne rynki, by móc lepiej zadbać o dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego. Jednym z działających w Polsce podmiotów, który oferuje dostęp do polskiego i zagranicznego rynku futures, jest bank inwestycyjny Saxo.

Rynek futures i dźwignia finansowa

Przy inwestowaniu w futures warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku wielu innych instrumentów pochodnych, zakup kontraktu terminowego często wykorzystuje mechanizm dźwigni. Oznacza to, że inwestor nie musi dysponować środkami odpowiadającymi wartości instrumentu – zamiast tego można zwiększyć swoją pozycję, biorąc pewnego rodzaju kredyt u brokera. Dzięki temu możliwe jest zwielokrotnienie potencjalnych zysków oraz uzyskanie większej elastyczności na rynku. Jednocześnie należy jednak zachować sporą ostrożność – straty również będą pomnożone o wartość dźwigni. Z tego względu kontrakty futures i inne instrumenty pochodne są skierowane przede wszystkim do doświadczonych inwestorów.

Kontrakty futures na polskiej giełdzie

Chcąc kupować lub sprzedawać kontrakty futures, warto zapoznać się z oznaczeniami tego typu instrumentów. W przypadku polskiej giełdy stosuje się określony schemat nazw, które rozpoczynają się od litery „F”. Zaraz za nią znajduje się symbol instrumentu bazowego (np. „W20” – WIG20). Kolejna litera to miesiąc wykonania kontraktu: „H” – marzec, „M” – czerwiec, „U” – wrzesień lub „Z” – grudzień. Końcówkę stanowią cztery cyfry: dwie pierwsze to rok wygaśnięcia umowy, a ostatnie oznaczają mnożnik dźwigni (np. 20). Znając te oznaczenia, można już na pierwszy rzut oka zdobyć wiele istotnych informacji na temat danego kontraktu, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Artykuł partnera

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)