Rośnie apetyt inwestorów na obligacje korporacyjne. Firmy też coraz chętniej sięgają po tę formę finansowania

Obligacje korporacyjne

Niskie stopy procentowe i minorowe nastroje na warszawskiej giełdzie powodują, że inwestorzy chętnie zwracają się w stronę aktywów obiecujących wyższe stopy zwrotu. W przypadku obligacji korporacyjnych może to być nawet 6–8 proc. rocznie. W ubiegłym roku firmy pozyskały z emisji papierów dłużnych jedną piątą kwoty, na którą są zadłużone w bankach.

– Z danych, które zostały zaprezentowane na konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, wynika, że w 2015 roku wartość ofert obligacji korporacyjnych w ramach niebankowych ofert była na poziomie 26 mld zł. Mamy nadzieję, że 2016 rok będzie znacznie ona znacznie wyższa – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Dariusz Witkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. – W porównaniu do 2014 roku to o blisko 20 proc. wyższa. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, należy się tylko cieszyć.

Zainteresowanie przedsiębiorstw emisją obligacji rośnie wraz z coraz mniejszą atrakcyjnością emisji akcji, co związane jest z malejącymi obrotami na warszawskiej giełdzie i coraz niższą wartością indeksów. Z tego samego powodu obligacje korporacyjne przyciągają inwestorów, którym trudno uzyskać na innych aktywach stopy zwrotu rzędu 7 czy 8 proc.

– Emisja obligacji staje się realną alternatywą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a duże firmy pozyskują często finansowanie z emisji obligacji nawet bez zabezpieczenia – mówi Dariusz Witkowski. – Rosnący rynek obligacji pokazuje, że inwestorzy z coraz większą przychylnością podchodzą do obejmowania obligacji, a przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z tego źródła finansowania.

Z danych Domu Maklerskiego Vestor wynika, że w 2015 roku na polskim rynku wartość obligacji korporacyjnych wyniosła 63,9 mld zł. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej i 3,5 razy więcej niż w 2010 roku. Jednocześnie całkowite zadłużenie przedsiębiorstw w bankach sięgnęło 327,3 mld zł.

– W przypadku oferty prywatnej proces jest dosyć krótki i może się zamknąć nawet w ciągu jednego miesiąca – mówi Witkowski.– Dobrzy doradcy i skutecznie przygotowana oferta pozwalają pozyskać finansowanie w ciągu kilku tygodni. W przypadku oferty publicznej mamy do czynienia z procesem dłuższym, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji, jak i proces uzyskiwania niezbędnych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj mówimy o procesie, który trwa co najmniej kilka miesięcy, ale pozwala pozyskać większe środki finansowe.

W ubiegłym roku tylko do funduszy inwestujących w obligacje firm napłynęło 2,3 mld zł. Tymczasem na rynku głównym warszawskiej giełdy zadebiutowało łącznie 30 spółek, z czego 13 przeniosło się z NewConnect. Z siedemnastu nowych emisji pozyskano łącznie 1,14 mld zł.

– Czynniki ryzyka dotyczą sytuacji finansowej emitenta, rodzaju zabezpieczeń, który jest w stanie przedstawić inwestorom, a także otoczenia rynkowego i warunków, w jakich gospodarka funkcjonuje – mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. – Natomiast zabezpieczenia, które są istotnym elementem pozyskiwania zaufania inwestorów, powodują, że łatwiej jest podejść pod ofertę emisji obligacji zabezpieczonych i pozyskać finansowanie na rozwój konkretnych projektów.

Emisja obligacji ma w porównaniu z kredytem bankowym czy emisją akcji wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na szybkie pozyskanie środków na rozwój w tych branżach, które są niechętnie finansowane przez banki. I choć jest to droższy kapitał niż finansowanie kredytem, to jego koszt w miarę upływu lat spada. To zasługa zarówno niskich stóp procentowych, jak i coraz większej popularności tej formy inwestycji. Średnia rentowność obligacji notowanych na rynku Catalyst spadła z 10 proc. w 2012 roku do 6 proc. w 2015 roku.

– Emisja obligacji jest nieco droższa niż finansowanie kredytem, ale jest znacznie bardziej elastyczna i emitent sam może wykreować warunki, na których pozyskuje to finansowanie – przekonuje Dariusz Witkowski. – W przypadku kredytu mamy sztywne warunki bankowe, standardy, które są tak naprawdę nie do negocjowania. Jeżeli chodzi o koszty, trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wielkość oprocentowania, które trzeba zaoferować obligatariuszom, zależy od wielkości emitenta, rodzaju zabezpieczenia i skali jego działania. Ponadto koszty związane z doradcami i przygotowaniem dokumentów zależą od wielkości emitenta i skali oferty, z którą będziemy mieli do czynienia.

Źródło: www.biznes.newseria.pl

Kategorie: Inwestycje,

Komentarze (0)