Biuro rachunkowe Warszawa - kiedy warto nawiązać współpracę?

Biuro rachunkowe Warszawa - kiedy warto nawiązać współpracę?

Różnice między biurem rachunkowym a księgowym

Warto zacząć od tego, że bardzo często pojęcia te są stosowane zamiennie. Czy oznaczają jednak dokładnie to samo? Nie do końca. Zakres pojęcia księgowości jest znacznie węższy od rachunkowości. Księgowość stanowi tylko jeden z wielu elementów rachunkowości.

Biura rachunkowe to podmioty świadczące usługi dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie rachunkowości, a często także w zakresie kadr i płac. Biuro działa na rzecz klienta i w jego imieniu na podstawie upoważnienia zawartego w umowie.

Biura księgowe natomiast zajmują się ewidencjonowaniem rachunkowości. Obejmują one wszelkie działania podjęte w danej firmie. Rejestruje się wszystkie operacje zachodzące w biznesie, które miały wpływ na chociażby chwilową zmianę jego wewnętrznej sytuacji finansowej oraz ich źródła. 

Usługi księgowe i rachunkowe oferowane na rynku

Rynek usług księgowych oraz rachunkowych zmienił się na przestrzeni lat. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że biura oferujące usługi w tym zakresie, prześcigają się w korzystaniu z najnowocześniejszych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów indywidualnych czy przedsiębiorców. Cechą wyróżniającą obecny rynek rachunkowo-księgowy jest elastyczne podejście do klienta. 

Biuro księgowe zajmuje się przede wszystkim rejestrowaniem działań mających wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa i na tym opiera się wachlarz oferowanych przez nie usług. Do najpopularniejszych zadań księgowych należy zatem przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem ksiąg handlowych, ale obejmuje także ryczałt ewidencjonowany czy nadzorowanie poprawności rozliczeń. 

Biuro rachunkowe oferuje znacznie szerszy zakres usług. Duże i działające kompleksowo biura rachunkowe obejmują często także zadania księgowe. Najczęściej spotykane usługi to; prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg rozchodów i przychodów. 

Biuro księgowe - czy to dobre rozwiązanie dla każdego?

Przede wszystkim korzystanie z zewnętrznego podmiotu, który obsługuje pewien obszar naszej działalności niesie ze sobą wiele korzyści. Zapewnia płynność świadczonych usług, oszczędność czasu i energii oraz zasobów ludzkich. Firma razem z podpisaniem z biurem umowy, przekazuje mu także odpowiedzialność za wykonywane zadania. Nie trzeba więc obawiać się, że umknie nam jakiś termin czy nowa regulacja prawna.

Na współpracy z biurem rachunkowym lub księgowym może zyskać tak naprawdę większość podmiotów, ale dla każdego z nich, znaczenie będą miały różne aspekty.

Mniejsze podmioty z dużymi ambicjami zyskają dlatego, że nie mają doświadczenia i specjalistycznej wiedzy prawniczej. Nawiązanie współpracy zagwarantuje im dostarczanie wszystkich wymaganych dokumentów na czas i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoli im skupić się na aktualnych potrzebach i celach firmy.

Średnie i większe firmy skorzystają przede wszystkim dlatego, że korzystanie z zewnętrznego biura rachunkowego i księgowego gwarantuje ciągłość obsługi w każdych okolicznościach, niezależnie od obecnej sytuacji wewnętrznej firmy.

Ostatnią grupą są podmioty szczególne ze względu na zakres, a nie wielkość prowadzonych działań. Do tej grupy zaliczyć można firmy działające na szczeblu międzynarodowym np. firmy transportowe czy e-commerce. Ze względu na złożoną działalność, swój biznes lepiej oddać pod opiekę wykwalifikowanym podmiotom.

Artykuł partnera

Kategorie: Firma,

Komentarze (0)