Badania rozwojowe – sposób na dotacje unijne

Dotacje unijne od wielu już lat pomagają polskim przedsiębiorcom w rozwijaniu się i wdrażaniu w swoich działalnościach nowych rozwiązań. Nie ma wątpliwości co do tego, że w bardzo pozytywny sposób wpłynęły one na polską innowacyjność i zapewniły rozwój wielu firmom. Takie dotacje nie są jednak przyznawane bezmyślnie, na jakiekolwiek cele. Przedsiębiorcy którzy chcą z nich korzystać muszą dokładnie określić, w co chcą zainwestować i w jaki sposób wykorzystają przyznane im środki.

W celu dystrybucji takich pieniędzy organizuje się specjalne konkursy, zazwyczaj związane z konkretną tematyką. Motywem przewodnik takiego konkursu może być na przykład tworzenie miejsc pracy, co zdarza się szczególnie często w mniej rozwiniętych regionach z dużym bezrobociem. Bardzo często można również spotkać konkursy poświęcone szeroko pojętym badaniom rozwojowym – pozwalają one na zdobycie pieniędzy niezbędnych do inwestowania w nowe technologie. Idealnym przykładem jest tutaj program "Inteligentny Rozwój", w ramach którego do polskich przedsiębiorców ma trafić łącznie około 3,5 mld złotych. Tak duża suma pieniędzy ma zostać przekazana przede wszystkim małym i średnim firmom, które będą w stanie zainwestować w badania rozwojowe i wdrażanie nowych technologii.

Założeniem programu "Inteligenty Rozwój" jest wspomagania prac rozwojowych i badań w przemyśle oraz usługach. Pojęcie to jest oczywiście bardzo szerokie, dzięki czemu z dofinansowania takiego może korzystać wielu przedsiębiorców. Mówiąc ogólnie, przez badania rozwojowe rozumie się wszystkie działania, których celem jest tworzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz ulepszanie pod tym względem swoich produktów czy usług. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych konkursów tego typu, również tutaj przedsiębiorca, pragnący wziąć w tym udział musi spełnić kilka podstawowych kryteriów i wymagań. We wniosku złożonym do takiego konkursu musimy dokładnie opisać, na czym polega innowacyjność naszego pomysłu. Produkt lub usługa jaką zamierzamy wdrożyć dzięki takiemu dofinansowaniu musi odznaczać się rzeczywiście dużą oryginalnością (skorzystaj z pomocy ekspertów na: http://www.a1europe.pl/skuteczna-pomoc-w-zakresie-pisania-wnioskow-o-dotacje-unijne).

dotacje unijne

Dofinansowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, których pomysły wprowadzają na rynek coś zupełnie nowego i nieznanego do tej pory – nawet jedynie na szczeblu lokalnym. Ponadto przedsiębiorca musi wykazać, że w ramach takiego rozwoju jest gotów do podjęcia współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi i specjalistami w danej dziedzinie. Przy przyznawaniu dofinansowania często preferowane są te firmy, które już prowadzą taką współpracę – dobrze bowiem pokazuje to, że przedsiębiorca faktycznie stara się rozwijać swoją działalność. We wniosku o dofinansowanie koniecznie musi znaleźć się dokładny plan tego, w jaki sposób zamierzamy wykorzystać przyznane nam środki i jak będą wyglądały badania nad wdrażaniem nowych rozwiązań. Zakres badań jakie możemy prowadzić w ramach pomocy unijnej jest określony przez obowiązujące tu zasady. Powinny one być związane z dziedzinami takimi jak surowce naturalne, gospodarka odpadami, procesy przemysłowe, innowacyjne technologie czy zrównoważona energetyka. O wszystkich takich szczegółach możemy z łatwością dowiedzieć się przy składaniu wniosku.

Program dofinansowania jest otwarty dla wszystkich firm, choć warto pamiętać, że składanie wniosków może nieco się od siebie różnić w zależności od tego, jaką dokładnie prowadzimy działalność. Różnią się przede wszystkim terminy, w których poszczególni przedsiębiorcy mogą składać wnioski; w pierwszej kolejności mają do tego dostęp drobni przedsiębiorcy, w późniejszym okresie przychodzi czas na większe firmy. Wzięcie udziału w takim konkursie może być doskonałym bodźcem do rozwijania swojego przedsiębiorstwa, i to nie tylko pod względem finansowym. Przede wszystkim musimy w tym celu spełnić szereg wymagań, co już samo w sobie pobudza nas do pracowania nad własną działalnością i stałego jej polepszania. Korzystanie z nowoczesnych technologii i wdrażanie nowatorskich rozwiązań jest dzisiaj absolutnie niezbędne do sprawnego prowadzenia firmy – opisany tu program rozwojowy otwiera przed nami w tej kwestii mnóstwo ciekawych możliwości.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)