RPO Podkarpackie - najważniejsze informacje o programie

RPO WP to Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Program ten związany jest z rozwojem województwa podkarpackiego, a jego zadaniem jest zdiagnozować potrzeby regionalne i podjąć działania, mające na celu zaspokojenie tych potrzeb. Program wiąże się z finansowaniem rozwoju Podkarpacia we wszystkich obszarach, które tego potrzebują. Plany zaś poczynione są na lata 2014-2020. Podejmowanymi działaniami powinni się zainteresować wszyscy mieszkający w tym regionie oraz prowadzący tu swoją działalność - można bowiem ubiegać się o dofinansowanie z RPO WP. Kto dokładnie może otrzymać pomoc i co zrobić, żeby ją uzyskać?

RPO Podkarpackie - opis programu

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) finansowane są naprawdę różnego rodzaju projekty. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają osobowość prawną. Wśród podmiotów, do których kierowany jest program są także jednostki sektora finansów publicznych oraz służby publiczne inne niż administracja, instytucje nauki, instytucje wspierające biznes, a także instytucje ochrony zdrowia.

Program przeznaczony jest również dla instytucji edukacyjnych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne oraz takich form współpracy, jak partnerstwa publiczno-prywatne i inne, na przykład konsorcja naukowo-przemysłowe. Oczywiście, jest sporo warunków, które trzeba spełnić - wszystkie zasady można znaleźć na stronie programu. Został tam bardzo dokładnie opisany. Warto wiedzieć, że inne osoby zainteresowane programem mogą też brać udział w projektach - na przykład różnego rodzaju szkoleniach. Nawet wówczas, gdy same nie ubiegają się o dotację, mogą bowiem zgłosić się do firmy czy instytucji, która taką dotację otrzymała. To szansa na przykład dla bezrobotnych czy osób, które chcą się przekwalifikować.

Z tego rodzaju pomocy mogą również korzystać osoby po 50 roku życia, niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz wiele innych osób. Na stronie programu zamieszczona jest specjalna lista projektów, którą warto dokładnie przeczytać, żeby lepiej orientować się w sytuacji. Wszystkie dane są tam na bieżąco aktualizowane, dlatego warto ponawiać odwiedziny co jakiś czas. 

RPO Podkarpackie - gdzie szukać pomocy?

Sama chęć wzięcia udziału w programie i otrzymania dofinansowania to jeszcze nie wszystko. Nawet najlepiej prowadzona działalność z ciekawymi pomysłami nie uzyska żadnej pomocy, jeśli nie przedstawi odpowiednio swojego planu i potrzeb. Proces ubiegania się o dofinansowanie jest żmudny, stąd też warto uzyskać pomoc na każdym etapie tego procesu. Można się o nią ubiegać na przykład w firmie A1 Europe. Firma doradza i pomaga uzyskać fundusze unijne, a jej konsultanci przeprowadzą zainteresowanych przez wszystkie kolejne etapy, na bieżąco je wyjaśniając. Wcześniej A1 Europe skonsultuje się oczywiście z daną osobą czy firmą, żeby dokładnie określić zakres potrzeb i sposoby działania. Dzięki temu pomoc będzie na pewno trafiona. 

Kategorie:

Komentarze (0)