Rolnikom łatwiej będzie sprzedać żywność - projekt ustawy

Projekt ustawy przygotowywanej obecnie w ministerstwie rolnictwa zakłada ułatwienie rolnikom sprzedawania wyprodukowanej przez nich żywotności. Projekt, jak poinformowano w komunikacie, obecnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych. 

Celem powstania nowych przepisów jest stworzenie warunków, które pozwolą na rozwój produkcji i sprzedaży detalicznej bez udziału w niej pośredników. Przyjmuje się jednak, że ułatwienia te będą się odnosiły jedynie do żywności pochodzącej w części lub całości z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Jednocześnie planuje się, że ustawa pozwoli na stworzenie definicji pojęcia „rolniczy handel detaliczny”, co będzie zmianą w odniesieniu do stosowanego obecnie pojęcia sprzedaż bezpośrednia.

Ministerstwo planuje również wskazanie tych organów, które będą odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego żywności, co do tej pory niejednokrotnie stawało się przedmiotem sporu. Propozycja resortu mówi o tym, że nadzór powinien być przekazany Inspekcji Weterynaryjnej (produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność z takimi produktami w swoim składzie) oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (produkty pochodzenia roślinnego).

Jednocześnie projekt ustawy przewiduje, że minister finansów stanie się kompetentny do określania za pośrednictwem rozporządzenia limitów, które będą ograniczały rozmiar działalności prowadzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego przez jeden podmiot. Minister będzie też określał wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność oraz preferencje podatkowe obejmujące zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do przychodów uzyskanych z tego tytułu. Obecnie ministerstwo proponuje, aby zwolnienia podatkowe dotyczyły kwoty 40 tysięcy złotych rocznie uzyskiwanej z tytułu rolniczego handlu detalicznego. Prace nad ustawą są na tyle zaawansowane, że ministerstwo rolnictwa uznaje za realne jej wejście w życie już wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Kategorie: Firma,

Komentarze (0)