Monety obiegowe

Monety obiegowe to monety będące oficjalnym środkiem płatniczym na terenie danego kraju. W Polsce ich produkcją zajmuje się Mennica Polska, zaś emitentem jest Narodowy Bank Polski. Jak długa jest historia dostępnych aktualnie w obiegu monet? Jak przebiega proces produkcyjny monet obiegowych?

Monety obiegowe w Polsce

Monety obiegowe emitowane przez Narodowy Bank Polski bite są w dziewięciu nominałach: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote oraz 5 złotych. Monety te zostały wprowadzone do obiegu przez NBP 1 stycznia 1995 roku na podstawie zarządzania Prezesa NBP wydanego 29 listopada 1994 roku. Awers wszystkich 9 monet zdobi wizerunek orła - godło Rzeczpospolitej Polskiej, a także rok emisji, będący faktycznym rokiem bicia monety. Na rewersie znajduje się z kolei cyfra, odpowiadająca wartości nominalnej monety, nazwa jednostki pieniężnej oraz inny dla każdego nominału ornament wykorzystujący motyw liścia dębu.

To, co odróżnia poszczególne monety od siebie to również materiał wykorzystany do ich produkcji. Monety o najniższych nominałach (1 grosz, 2 grosze i 5 groszy) wykonano z mosiądzu manganowego, monety o nominale 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy i 1 złotego z miedzioniklu, zaś monety o najwyższych nominałach (2 złote oraz 5 złotych) z miedzioniklu i brązalu.

Przez długie lata wizerunek awersu monet obiegowych nie ulegał zmianie. Po raz pierwszy dokonano jej 3 marca 2014 roku, jednak zmianą objęto tyko monety o najmniejszych nominałach (1 grosz, 2 grosze i 5 groszy). W 2017 roku do obiegu trafiły z kolei monety z odświeżonym awersem, zastosowanym po raz pierwszy w 2014 roku, o nominałach 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy oraz 1 złoty. Niezmienionym od 1995 roku wizerunkiem charakteryzują się tym samym jedynie monety o najwyższych nominałach – 2 złote oraz 5 złotych.

Kto zajmuje się produkcją monet obiegowych?

Produkcją monet obiegowych w Polsce, emitowanych przez Narodowy Bank Polski, zajmuje się wyłącznie Mennica Polska. Co ciekawe, jest ona jedną z najbardziej innowacyjnych mennic na świecie. Posiada 250-letnie doświadczenie i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii jest w stanie zaoferować monety o najwyższej jakości. Jako podmiot z aspiracjami do zajęcia pozycji lidera na arenie międzynarodowej, Mennica Polska realizuje zamówienia nie tylko Narodowego Banku Polskiego, ale również banków centralnych wielu innych krajów (m. in. Gruzji, Armenii, Kolumbii czy Republiki Dominikany).

Rokrocznie eksport odpowiada za około 60% - 70% wartości sprzedaży monet obiegowych, zaś wielkość produkcji kształtuje się na poziomie 1,6 mld – 1,7 mld sztuk. Duże zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, przy ograniczonych mocach produkcyjnych, zmusiło Mennicę Polską do wprowadzenia w wybranych działach trzyzmianowego systemu pracy. Pozycja lider w regionie, a także udział w licznych przetargach pozwalają wnioskować, że mimo systematycznych inwestycji mających na celu zwiększenie mocy przerobowych, sytuacja w najbliższym czasie się nie zmieni, a produkowane w Polsce monety trafiać będą w coraz odleglejsze zakątki świata.

Jak przebiega proces produkcji monet obiegowych? Ile osób jest zaangażowanych w proces projektowania monety, a następnie jej produkcję? Tajniki produkcji monet dla zagranicznych banków centralnych można odkryć w filmie promocyjnym Mennicy Polskiej, który dostępny jest pod poniższym adresem: https://www.mennica.com.pl/monety-i-numizmaty/monety-obiegowe.

Moneta obiegowa dla kolekcjonera

Prócz standardowych monet obiegowych w obiegu znajdują się również monety okolicznościowe, które upamiętniają ważne dla historii kraju postaci, wydarzenia czy rocznice. Od 1995 roku Narodowy Bank Polski emitował okolicznościowe monety 2 złotowe, zaś począwszy od maja 2014 roku ich miejsce zajęły okolicznościowe monety 5 złotowe. Mimo stosunkowo wysokiej wartości kolekcjonerskiej, monety te stanowią prawny środek płatniczy w Polsce, a ich siłę nabywczą określa umieszczony na awersie nominał.

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)