Wzrost eksport w IQ w 2016 roku o 4,2 procenta

Według danych podanych przez GUS eksport w cenach bieżących, w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł 191948,5 milionów złotych. Import natomiast w tym okresie sięgnął 183629,5 milionów złotych. Oznacza to, że saldo dodatnie wyniosło 8319,0 milionów złotych.

Porównując te dane z tym samym okresem rok wcześniej, eksport zanotował wzrost na poziomie 4,2 procent, a import o 3,2 procent. Oprócz tego, warty uwagi jest fakt, że z danych GUS wynika, iż o 1,2 procent zwiększył się także udział Niemiec w eksporcie i wynosił 28,5 procent, a zmniejszył w imporcie o 0,2 procent czyli spadł do 22,9 procent. W tym samym okresie w roku 2015 dodatnie saldo wyniosło 9275,4 mln złotych, natomiast w roku 2016 jest to 12705,4 mln złotych.

Jeśli natomiast chodzi o Rosję, to udział tego kraju w eksporcie uległ obniżeniu o 0,2 procent, co oznacza, że wyniósł 2,5 procent, natomiast w imporcie obniżył się o 1,1 procent, wynosząc 5,6 procent. Saldo ujemne w zeszłym roku wyniosło 6903,5 mln złotych, a w roku 2016 minus 5577,5 mln złotych.

Biorąc pod uwagę rok 2015, Ukraina znalazła się na osiemnastym miejscu na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie i na dwudziestym piątym jeśli chodzi o import. Natomiast analogiczny okres w roku 2016 to miejsce siedemnaste w eksporcie oraz miejsce dwudzieste drugie w imporcie. Z danych wynika, iż Ukraina odnotowała wzrost udziału w eksporcie o 0,1 punktów procentowych, z związku z czym wyniósł on 1,5 procent. W imporcie wzrost ten wyniósł dokładnie tyle samo, co stanowi 0,9 procenta.

W tym samym okresie w roku 2015 dodatnie saldo wyniosło 1166,8 mln złotych, a w roku 2016 jest to 1221,1 mln złotych. Pierwszy kwartał roku 2016 to wzrost eksportu do głównych partnerów handlowych naszego kraju. Chodzi tutaj przede wszystkim o Szwecję, Holandię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Niemcy, Czechy oraz Węgry.

Wzrost importu natomiast nastąpił z USA, Chin, Holandii, Belgii oraz Niemiec. Spadek eksportu nastąpił z Wielką Brytanią oraz Rosją, a importu z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Czechami oraz Rosją. 67,6 procent eksportu to obroty z pierwszą dziesiątką polskich partnerów handlowych, podczas gdy w zeszłym roku było to 66,5 procent. Natomiast w przypadku importu w 2016 roku jest to 65,5 procent, a rok wcześniej 66,1 procent.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)