Czy kredyt i pożyczka to jedno i to samo?

Dla laika oba te produkty finansowe mogą wydawać się wręcz bliźniaczo podobne. Różnic między kredytem a pożyczką bankową jest jednak na tyle dużo, że po ich poznani każdy będzie wiedział, dlaczego utożsamianie ich ze sobą jest nieprawidłowe.

Przed wskazaniem najważniejszych podobieństw i różnic między kredytem a pożyczką zasadne jest wyjaśnienie, o jakiej pożyczce będzie mowa. O ile bowiem kredytu może udzielać wyłącznie bank, czyli instytucja finansowa działająca zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo bankowe, o tyle pożyczkodawcą może być znacznie większa liczba podmiotów. W tej grupie znajdują się – oprócz banków i SKOK-ów, także pozabankowe firmy pożyczkowe, ale też inne podmioty gospodarcze, a nawet osoby fizyczne. Muszą one jednak udzielać pożyczki z własnego kapitału. Niniejszy artykuł zajmować się będzie tylko pożyczkami udzielanymi przez banki. O ile zasady regulujące udzielanie kredytów przez banki zawarte są w Prawie bankowym, o tyle podstawy prawne dotyczące udzielania pożyczek reguluje kodeks cywilny. Jednakże zgodnie z art. 78 Prawa bankowego banki mają możliwość oferowania klientom pożyczek z wykorzystaniem stosownych przepisów dotyczących zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu. To zbliża pożyczki bankowe do kredytów, a tym samym może powodować, że oba te produkty finansowe są postrzegane jako takie same lub bardzo podobne.

Różnica pierwsza : kwota

- Zarówno kredyt, jak i pożyczka udzielane są przez bank na mocy umowy zawieranej z klientem;

-W przypadku kredytu maksymalna kwota udzielanego finansowania może być kilkunasto- lub kilkudziesięciokrotnie wyższa, niż w przypadku pożyczki.

Kredyt i pożyczka oznaczają sytuację, w której klient zaciąga w instytucji finansowej dług. Oba te produkty można by więc w skrócie tak właśnie zdefiniować, dodając jeszcze, że bank udziela finansowania na podstawie umowy i za wynagrodzeniem. Co to oznacza? Po pierwsze to, że bank nie może wypłacić środków z udzielonego kredytu lub pożyczki bez wcześniejszego zawarcia pisemnej umowy z kredyto- lub pożyczkobiorcą. To zresztą dosyć istotna różnica między pożyczkami bankowymi a innymi rodzajami pożyczek (np. między osobami fizycznymi), gdzie nie istnieje obowiązek sporządzania umowy na piśmie, jeżeli kwota pożyczki nie przekracza 500 zł. Po drugie, w przypadku obu produktów finansowych bank pobiera opłatę za ich udzielenie. Może ona mieć formę oprocentowania od pożyczanej lub kredytowanej kwoty, jak również prowizji za sam fakt udzielenia finansowania. Co do zasady pożyczka bankowa udzielana jest na kwotę znacznie niższą, aniżeli ma to miejsce w przypadku kredytu. Pożyczkodawca może sięgnąć po pożyczkę w kwocie już 1000 zł, a maksymalna kwota, o którą może wnioskować wynosi zwykle od 3 do 5 tysięcy złotych. Kredyt jest to zobowiązanie na o wiele  wyższą kwotę, która najczęściej waha się od kilkudziesięciu do kilkuset  tysięcy złotych (w przypadku kredytów hipotecznych).

Różnica druga: cel finansowania

- Pożyczka może zostać spożytkowana na dowolny cel, natomiast w przypadku określonych typów kredytów środki muszą być wykorzystane w określony sposób.

Nazwy „kredyt hipoteczny” lub „kredyt samochodowy” mówią chyba wszystko – środki wypłacone przez bank na konto kredytobiorcy muszą w tych przypadkach zostać wykorzystane tylko w określony wcześniej sposób: odpowiednio na zakup (bądź remont) domu lub mieszkania, albo na kupno nowego lub używanego samochodu. W przypadku pożyczek klient banku nie jest w żaden sposób zobligowany do wydania wypłaconych mu przez bank pieniędzy na określony cel. Pożyczka może być spożytkowana wedle aktualnych potrzeb osoby ją zaciągającej: na remont mieszkania, zakup nowych mebli lub sprzętu AGD, albo na wyjazd na zagraniczne wakacje. Trzeba przy tym wskazać, że podział na kredyt przeznaczony na cel określony oraz na pożyczkę na dowolny cel nie jest obecnie tak klarowny. Banki oferują bowiem jeszcze kredyty konsumpcyjne, które kredytobiorca także może przeznaczyć na dowolny cel. W porównaniu do pożyczek są one udzielane na dłuższy okres oraz na wyższą kwotę.

Rożnica trzecia: okres spłaty

- Okres spłaty pożyczki bankowej jest zazwyczaj krótszy w porównaniu do kredytu.

Banki oferują obecnie swoim klientom takie pożyczki, których okres spłaty wynosi nawet 30 lub 60 dni. Dłuższy okres spłaty wynosi najczęściej 6 lub 12 miesięcy. Słowem: pożyczka bankowa udzielana jest na krótki okres. W przypadku kredytów bankowych jest odwrotnie - kredyt bankowy jest produktem finansowym o długoterminowym okresie spłaty. Kredyt konsumpcyjny może zostać zaciągnięty np. na 96 miesięcy, a kredytów mieszkaniowych banki zazwyczaj udzielają na 25 lub 30 lat. Zarówno kredyty i pożyczki oferuje Deutsche Bank. Aby uzyskać więcej informacji wystarczy wejść na https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki.html.

Kategorie: Kredyty,

Komentarze (0)