Jaki limit zwolnienia z VAT będzie obowiązywał w roku 2016?

Artykuł 113 ustawy o VAT mówi o tym, że jeśli sprzedaż, której dokonał podatnik, nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tysięcy złotych, następuje zwolnienie jej z VAT-u. Wszystko wskazuje na to, że taka sama wysokość zwolnienia z VAT-u będzie też obowiązywała w roku 2017 i 2018.

Jeśli podatnik zdecydował się na otworzenie firmy w roku 2016, może on liczyć na zwolnienie z VAT-u w sytuacji, w której przewidziana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 tysięcy złotych. Tu w grę wchodzi jednak wyliczenie w proporcji, co skutkuje obniżeniem granicy 150 tysięcy zł. Jeśli zatem zależy nam na ustaleniu limitu odnoszącego się do działalności otwartych w środku roku, konieczne jest wzięcie pod uwagę liczby dni od zadeklarowanego dnia zainaugurowania biznesu aż do ostatniego dnia roku.

Jeśli więc działalność klienta została uruchomiona 1 sierpnia, jego limit sprzedaży wynosi już nieco ponad 60 tysięcy złotych, a jego przekroczenie skutkuje koniecznością zapłacenia podatku VAT. Wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, jeśli bowiem przed rozpoczęciem prowadzenia działalności zdecydowaliśmy się na zwolnienie z VAT-u, nieustannie musimy pilnować tego, jaką wartość mają nasze obroty. Samo zwolnienie obowiązuje jedynie do momentu przekroczenia limitu. W praktyce oznacza to, że traci swoją moc począwszy od tej czynności, która skutkowała przekroczeniem limitu. W tym samym momencie przedsiębiorca zmienia się w czynnego płatnika VAT u pierwszy VAT należy naliczyć już od wspomnianej czynności. Tym razem opodatkowaniu będzie zresztą podlegała cała kwota transakcji, a nie jedynie ta jej nadwyżka, która doprowadziła do przekroczenia limitu.

vat

Co z transakcjami dokonywanymi pod koniec roku? Może okazać się, że do przekroczenia limitu doszło pod koniec grudnia. W takim przypadku pojawia się konieczność rozliczenia grudnia z VAT-u poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji do urzędu skarbowego. Gdy przekraczamy limit w ostatnich dniach roku, musimy liczyć się zresztą z jeszcze jedną poważną konsekwencją, okazuje się bowiem, że jedna transakcja jest w stanie uniemożliwić nam skorzystanie z prawa do wyboru zwolnienia z VAT-u już w przyszłym roku. Jeśli więc planujemy w ostatnich dniach roku dużą transakcję sprzedażową, dobrym pomysłem jest wstrzymanie się z jej realizacją.

Czego nie wlicza się do limitu obrotów? Gdy kalkulujemy wysokość obrotów powinniśmy mieć na uwadze to, że limit 150 tysięcy złotych nie obejmuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Nie trzeba też wliczać do wspomnianej kwoty odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług przedmiotowo zwolnionych z VAT, chyba, że będą to transakcje związane z nieruchomościami oraz usługi wzmiankowane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-42 ustawy o VAT. Kalkulacja nie musi też obejmować usług ubezpieczeniowych, jeśli nie mają one charakteru transakcji pomocniczych oraz odpłatnej dostawy towarów, jeżeli towary te są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

Analiza zagadnienia byłaby niekompletna, gdybyśmy nie wspomnieli o decyzji wykonawczej wydanej przez Radę Unii Europejskiej 14 lipca 2015 roku. Zmienia ona decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że do końca 2018 roku limit zwolnienia z VAT-u będzie zachowany na dotychczasowym poziomie.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)